Reglement

Reglement Visvijvers H.S.V. Ons Vermaak

 

Roofvis en vis meenemen

 1. Vanaf 1 maart tot en met het laatste weekend van mei mag er NIET op snoek en/of snoekbaars gevist worden.
 2. Bij het vissen op snoek en/of snoekbaars, met kunstaas of een dode aasvis, is het gebruik van een deugdelijke metalen of fluorcarbon onderlijn verplicht.
 3. Het is NIET toegestaan om gevangen vis mee naar huis te nemen, gevangen vis dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet.
 4. Dagkaarthouders mogen niet vissen op snoek en/of snoekbaars.

 

Nachtvissen

 1. Leden van 14 jaar en ouder mogen het gehele jaar nachtvissen, leden onder 14 jaar mogen enkel nachtvissen onder begeleiding van minimaal één ouder/verzorger. Deze ouder/verzorger dient de gehele nacht aanwezig te zijn.
 2. Tenten mogen ook overdag blijven staan, let er wel op dat deze de doorgang niet verhinderen en geen overlast veroorzaken. De voorzijde van de tent moet overdag volledig geopend zijn. Het gebruik van een grondzeil is verboden.
 3. Het bestuur/de controleur behoud zich ten alle tijden het recht de tenten en overwraps te controleren.
 4. Dagkaarthouders mogen niet nachtvissen.
 5. Onder nachtvissen verstaat vissen tussen een half uur voor zonsondergang, en één uur na zonsopgang.

 

Algemeen

 1. Tijdens alle vormen van karper of feeder visserij, is het gebruik en bij hebben van een onthaakmat verplicht.
 2. Enkel leden welke in het bezit zijn van een geldige lidmaatschap kaart/vis pas van HSV Ons Vermaak Bergeijk mogen op de visvijvers vissen. Te weten: burgermeester Schaepmanvijver, burgermeester Lindersvijver en de Waterlaat.

  Zie waterkaart/visplanner app voor details.

 3. Open vuur is ten strengste verboden, hieronder vallen ook barbecues ect. Enkel een gasbrander/gastoestel is toegestaan mits er een emmer bluswater bij de hand is.
 4. Drugs en overmatig alcohol gebruik is ten strengste verboden.
 5. Hennep, ongekookte partikels, gekleurd voer, rode/gekleurde maden of een imitatie hiervan gebruiken is ten strengste verboden.
 6. Het is toegestaan drijvend te vissen, let hierbij wel goed op de aanwezigheid van eventuele watervogels!
 7. Het is verboden een leefnet te gebruiken, behalve tijdens clubwedstrijden.
 8. Tijdens wedstrijden, evenementen, onderhoud of andere voorkomende gevallen is het bestuur gerechtigd ten alle tijden de vijver te sluiten en/of het onderhoud te verrichten.
 9. Men is verplicht het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren, denk hierbij ook aan vislijn ed.

   

 10. Men dient zo te vissen dat u anders niet hindert! In geval van discussie dient iedere visser recht vooruit te vissen en niet verder dan het midden van de vijver.

   

 11. Ieder visser dient bij zijn/haar/hun hengels te blijven.

   

 12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens het verblijf op het vijvercomplex.

   

 13. Het is verboden een fiets of ander vervoersmiddel mee te nemen op het vijvercomplex. Deze dienen te worden gestald op de daarvoor aangewezen parkeerplekken.

   

 14. Honden dienen op het vijvercomplex ten alle tijden aangelijnd te zijn.

   

 15. In alle gevallen van discussie beslist het bestuur.

   

 16. U bent verplicht uw lidmaatschap kaart/vis pas te tonen aan het bestuur/ controleur indien hierom gevraagd wordt. De controleur dient zich hierbij ook te legitimeren middels de controleurspas van hengelsport vereniging Ons Vermaak Bergeijk.

   

 17. In geval van ernstige nalaatbaarheid van bovenstaand regelement behoud het bestuur/controleur zich het recht de lidmaatschap kaart/ vis pas in te nemen van diegene die het reglement overtreed.

Dagkaarten:

 Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij diverse verkooppunten in Bergeijk tegen een bedrag van €3,50. U dient één dagkaart per hengel te hebben met een maximum van twee hengels.

Zie het publicatiebord aan het vijvercomplex of de website voor de verkooppunten.

Indien u niet over een geldige dagkaart (of vergunning/vis pas) beschikt brengen wij u €10,- per hengel in rekening. Deze dient direct betaald te worden bij controle. Bij het niet kunnen betalen van dit bedrag wordt u direct de toegang tot het vijvercomplex ontzegt.