Reglement

Reglement Visvijvers H.S.V. Ons Vermaak

 

Roofvis en vis meenemen

 1. Vanaf 1 maart tot het laatste weekend van mei mag er NIET op snoek en of snoekbaars worden gevist.
 2. Bij het vissen op snoek en/of snoekbaars, met kunstaas of dode aasvis, is het gebruik van een stalen onderlijn verplicht.
 3. Het is niet toegestaan om gevangen vis mee naar huis te nemen. Gevangen vis dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet.
 4. Dag- en weekkaarthouders mogen niet vissen op snoek en/of snoekbaars.

 

Nachtvissen

 1. Leden van 15 jaar en ouder mogen in de maanden mei, juni, juli, augustus en september nachtvissen. Leden jonger dan 15 jaar dienen de gehele nacht onder begeleiding van één van beide ouders te zijn.
 2. De aan het vijvercomplex aanwezige schuilhutten dienen altijd vrij te blijven en mogen dan ook niet als overnachtingsplaats gebruikt worden.
 3. Tenten en overwraps mogen niet volledig afgesloten worden. Als men deze eventueel bij het nachtvissen wil gebruiken, mogen deze niet voor 19.00 uur in de avond worden opgezet worden en dienen voor 8.30 uur in de ochtend verwijderd te zijn. Bestuur en controleurs hebben het recht om in de tent of overwraps te controleren.
 4. Houders van een dag- of weekkaart mogen niet nachtvissen.

 

Algemeen

 1. Enkel personen die in het bezit is van een geldige lidmaatschapskaart van H.S.V. Ons Vermaak, mogen op alle vier de vijvers vissen; IJsbaanvijver, Lindersvijver, Schaepmanvijver en Waterlaat.
 2. Open vuur is ten strengste verboden. Hieronder vallen ook gasbranders, bbq’s, etc.
 3. Het is verboden enige vorm van alcohol  of drugs in de nabijheid te hebben en of te gebruiken.
 4. Hennep of imitatie daarvan, gekleurd voer, rode of gekleurde maden is ten strengste verboden
 5. Het is verboden om te vissen met drijvend aas, zoals : broodkorst, drijvende hondebrokken, etc.
 6. Het is verboden om een leefnet te gebruiken, behalve tijdens de clubwedstrijden.
 7. Tijdens de wedstrijden, evenementen, onderhoud of andere voorkomende gevallen is het bestuur gerechtigd ten allen tijde de vijver te sluiten en/of het onderhoud te verrichten.
 8. Men is verplicht het afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 9. Men dient zo te vissen dat men anderen niet hindert!! In geval van discussie dient iedere visser recht vooruit te vissen niet verder dan het midden van de vijver.
 10. Iedere visser dient bij de hengels te blijven.
 11. Het bestuur is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens het verblijf op het vijvercomplex.
 12. Het is verboden de fiets of ander vervoermiddel mee te nemen op het vijvercomplex.
 13. Honden dienen aangelijnd te zijn.
 14. Op verzoek van de aangestelde controleurs dient men de lidmaatschapskaart te tonen.
 15. Iedere visser dient aan de vijver in het bezit te zijn van een lidmaatschapskaart incl. waterkaart, dag- of weekkaart. Is men niet in het bezit van de juiste papieren dan dient men bij controle een dag- of weekkaart te kopen bij de desbetreffende controleur met een toeslag van 2 euro.
 16. Er mag niet voorgevoerd worden.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.