Informatie

Hierbij alle contactgegevens van HSV Ons Vermaak:

Secretariaat:

secretariaat@hsvonsvermaak.nl

Bankgegevens:

Bankrekeningnummer: 10.63.02.213  t.n.v.    H.S.V. “ONS VERMAAK”
RaboBank Bergeijk

IBAN nummer: NL51RABO0106302213

Algemene vragen en opmerkingen voor het bestuur:

info@hsvonsvermaak.nl

 

Secretariaat: L. Brugman

Kleine Kept 38

5571 EW Bergeyk

info@hsvonsvermaak.nl