Contributie & Vispas vanaf 2010

Om u nog beter van dienst te zijn zal het verlengen van uw jaarlijkse lidmaatschap vanaf heden op een andere manier verlopen. Indien u dit jaar uw vergunning verlengt wordt u gevraagd een automatische incasso in te vullen. Omstreeks 1 december wordt dan de contributie automatisch afgeschreven en u ontvangt automatisch de nieuwe vergunning voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Voor de jeugdleden dient de automatische incasso door één van de ouders te worden ingevuld.

Opzeggen lidmaatschap uitsluitend bij onze penningmeester via mail of brief. Opzeggen moet voor 1 oktober geschieden i.v.m. de automatische incasso en de afmelding voor de vispas bij Sportvisserij Nederland.

Indien u geen gebruik maakt van deze service zijn wij per 1 januari 2011 genoodzaakt om 5 euro administratiekosten in rekening te brengen.