Maandelijks archief: januari 2009

Jaarvergadering 2009

De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 6 maart 2009 om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Kattendans, Eerselsedijk 4 te Bergeijk.

Vanaf 19.15 uur bestaat de mogelijkheid om uw nieuwe vispas te verkrijgen.

Voorn – Blankvoorn

voornHerkenning: De bek is eindstandig. Boven in het oog bevind zich een rode vlek. Voorzijde rugvin boven voorzijde buikvinnen. Op de zijlijn liggen 43-47 schubben.
Verspreiding: Algemeen. Komt voor in allerlei watertypen.
Voedsel: Voornamelijk slakjes en insectenlarven, soms plantdelen.
Lengte afgebeelde vis: 16cm
Lengte to circa: 45cm

voorn1 voorn2 voorn3

Snoek

snoekHerkenning: Anaalvin en rugvin bevinden zich ver achterwaarts op het lichaam. De kop loopt uit in een platte brede bek. Het lichaam is getekend met goudkleurige stippen of strepen.
Verspreiding: Algemeen. De snoek heeft een voorkeur voor heldere wateren, omgeven door plantenrijke oeverzones.
Voedsel: Zijn prooi bestaat hoofdzakelijk uit vis.
Lengte afgebeelde vis: 80cm
Lengte to circa: 140cm

snoek1 snoek2 snoek3

Aal – paling

Aal-Palingpaling
Herkenning: Het lichaam is slangachtig van vorm. De borstvinnen bevinden zich direct achter de kop. Op het achterste deel van het lichaam is, zowel onder als boven, een vinzoom aanwezig die uitloopt in de staartpunt. Buikvinnen ontbreken.
Verspreiding: Algemeen. Trekt meestal als glasaal van ca. 6 cm lengte vanuit zee de binnenwateren in. Volwassen exemplaren trekken terug naar zee om zich voort te planten. De glasaalintrek is tegenwoordig sterk verminderd.
Voedsel: het voorkeursvoedsel bestaat uit insectenlarven en kleine kreeftachtigen. Grote exemplaren eten ook wel visjes en weekdieren..
Lengte afgebeelde vis: 35cm
Lengte to circa: 125cm

paling2 paling3 paling4

Brasem

De brasem is een sterk zijdelings afgeplatte vis met een kleine kop en bek. Rugvin is vrij kort en de anaalvin vrij lang.Deze vis kan een lengte van 80 cm. bereiken.

Eenjarige brasem is nagenoeg egaal zilverachtig gekleurd met een iets donkerde rug en doorzichtige vinnen.
Oudere brasems, vooral mannetjes zijn geheel bronsbruin met zeer donkergrijze vinnen.
Het oudere vrouwtje is lichter van kleur.
Brasem wordt vaak verward met kolblei maar bij brasem zijn de schubben kleiner, er zijn van de zijlijn tot de rugvin 12 tot 14 schubben (1).
De oogdiameter is kleiner dan de afstand van het oog tot de punt van de bek(2).
De bek is onderstandig d.w.z. het bovenste gedeelte langer dan het onderste gedeelte, en ver uitstulpbaar (3).
De brasem komt zeer algemeen voor in stilstaand en rustig stromend water.
Grote brasems vindt men in ruim diep water met een modderbodem en weinig plantengroei. In de winter zoeken de brasems in grote groepen rustplaatsen op in diep water .

brasem2 brasem3 brasem4