Zomer Open Koppelwedstrijd 18 juli 2009

Zoals wellicht bekend doet HSV Ons Vermaak mee aan het : Aanpak Aalscholverproblematiek project, in samenwerking met Sportvisserij Nederland (voor meer informatie zie onze website: www.hsvonsvermaak.nl ). In het kader […]