DVR
Enquête 2018
dommelvisrecht@gmail.com
Aanleiding
2
Versterken betrokkenheid
Betere invulling kunnen geven
Richting bepalen
Welke aandachtspunten
DVR Equête deel #1
3
DVR Equête deel #1
4
DVR Equête deel #1
5
DVR enquête deel #2
6
DVR enquête deel #2
7
DVR enquête deel #2
8
DVR enquête deel #3
9
Anders:
Verbeteren natuurlijk vishabitat
Vismigratie
Voorkom wisselende waterstanden
Onderhoud automatische stuwen
Helderheid / kwaliteit van het water
Visstand terugloop Keersop
Laag karper bestand
Veel water planten
Bereikbaarheid water
Informatie
Aalscholvers
Vismigratie
Stroomsnelheid verhogen
Te veel begroeing
Te weinig vis
Visstand terug loop
Weinig vissen
Wal begroeing
Maaien is soms desastreus
Regelgeving omtrent stuwen
Geen looprecht op veel plaatsen
Meer toezicht en controle
Ondiep
Veel begroeiing
Na calamiteit (droogte) vis terugzetten
DVR enquête deel #3
10
Looprecht (heringerichte natuur gebieden)
Goed in gerichte visstek
Open plekken
Bereikbaarheid met auto (slecht ter been)
Parkeer gelegenheid
Loop routes
Toiletten
Meer BOA
Vaker maaien
Vaker baggeren (zand banken)
Niet te veel voorzieningen
Meer zit gelegenheid
Rommel / rotzooi vrije bodem, water etc
Catch en Release
Herintroductie
Sturing geven aan (droogte)
Lage waterstand / ondiep
Verwijder kunstmatige hindernissen
Vrij stromend water
Grind aanbrengen
Natuurlijke loop (meer afwissling)
Onderhoud bereikbaarheid
Waterplanten beheer
Vis sterfte tgv maaien
Uitzettingen
Meer water inbrengen in landelijke vispas
Obstakels zoals bomen aanbrengen
Hogere waterstand